Gallery spol. s r. o.

 

 Aktuální programy v únoru 2002


Doplňkové programy zajišťuje občanské sdružení ArtBLUES.
Supplementary programmes organised by the civic association ArtBLUES.

 

Kulatý portrét, 1897
olej, plátno, Ø 105,5 cm
Národní galerie v Praze

 

  Přehled projektů:
  (zdarma ke vstupence)

Pravidelná procházka výstavou
sobota 11 a 16 hod., neděle 16 hod., tři hodinová
 témata
procházky výstavou s lektorem na různá témata  

1. Deset zastavení  
sobota 11 hod

2. Chudý kraj, Ateliér, Rajská sonáta
sobota 16 hod

3. Monumentální a intimní tvorba (Okna chrámu Sv. Víta, Žně, pozdní tvorba)
neděle 16 hod

 

Pravidelná procházka výstavou v angličtině
 anglická varianta procházky výstavou s lektorem
neděle 11 hod

Regular English-language tours of the exhibition (free with ticket)
English version of the specialist guided tour of the exhibition
 Sundays 11 a.m..  

Tematické přednášky kurátorky výstavy
Dr. Jany Orlíkové
(zdarma ke vstupence)

Max Švabinský - pozoruhodný lidský osud
13. března, 18 hod.

Dvě matky, 1903
pero, štětec, tuš, akvarel, 1400 x 1120 mm
Národní galerie v Praze

 

 Max Švabinský geniální kreslíř a grafik
Speciální prohlídka zaměřená na mistrovskou kresbu a grafiku z díla Maxe Švabinského.  Pro pohodlí skupiny je omezen počet jejich členů na dvacet.

20Kč + vstupné, maximálně 20 osob na skupinu
sobota, neděle 12 hod.

Prázdninový program pro děti
- Povídání s Maxem Švabinským  


vstupné 50 Kč/akce, 150 Kč/týden,
dospělý doprovod vstup se slevou 50 Kč

pololetní prázdniny: 
pátek 1. února v  10.30 hod.

jarní prázdniny:
19. - 22. února, vždy v 10.30 hod.
 

jarní prázdniny:
26. února - 1. března, vždy v 10.30 hod.

úterý - Malíř, jeho rodina a přátelé
středa - Láska k přírodě
čtvrtek - Detail v obraze 
pátek - Okna katedrály


Za Maxem Švabinským po Praze
Dvě procházky Prahou s lektorem

1. Síň padlých legionářů na Vítkově s mozaikou Maxe Švabinského:
11. února a 18. března 2002, v 16 hod,
sraz před vstupem do památníku.
Vstupné 50 Kč

2. Chrám Sv. Víta Prohlídka chrámových oken, realizovaných podle
Maxe Švabinského:
12. února a 19. března 2002 v 14,30 hod,
sraz
v Informačním středisku Správy Pražského hradu, 3. nádvoří
vstupné 30 Kč


Speciální program pro skupiny (firmy, školy)  
Procházka výstavou v dohodnutém termínu

maximálně 30 účastníků na skupinu,
500 Kč + vstupné,
školy 300 Kč + vstupné,  

pouze na objednávku na tel. čísle 0602-222 675  

Seslání Ducha svatého, 1933
štětec, tuš, akvarel
Muzeum Kroměřížska  

 

Za Maxem Švabinským po Praze  

Informační skládačka, která přibližuje místa pobytu a monumentální 
realizace Maxe Švabinského v Praze.
Ke koupi v pokladně od 1. ledna 2002  

Léto - Topoly u Kroměříže, 1895
pero, tuš, 450 x 543 mm
Muzeum Kroměřížska